Dokumenty:

 

9.2.2023

Návrh vyúčtování služeb za rok 2022    Vysvětlení   Komentář

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2022

 

 

 

22.2.2022

Návrh vyúčtování služeb za rok 2021    Vysvětlení    Komentář

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2021

 

 

17.5.2021

Volba výboru

 

 

22.2.2021

Návrh vyúčtování služeb za rok 2020    Vysvětlení    Komentář

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2020

 

 

27.11.2020

2. vrácení ročního příspěvku do FO všem vlastníkům schváleno.

 

 

14.4.2020

Vrácení ročního příspěvku do FO všem vlastníkům schváleno.

 

 

24.2.2020

Návrh vyúčtování služeb za rok 2019    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2019

 

 

19.2.2019

Návrh vyúčtování služeb za rok 2018    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2018

 

 

1.12.2018

Návrh na změnu příspěvku do FO

Hlasováni

 

 

15.2.2018

Návrh vyúčtování služeb za rok 2017    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2017

 

 

17.10.2017

Hlasování o nabídce firmy Pe3ny Net.

Výsledek.

 

 

21.2.2017

Návrh vyúčtování služeb za rok 2016    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2016

 

6.12.2016

Dodavatel výtahu.

 

19.9.2016

Hlasování o výběru dodavatele výtahu.

 

 

1.5.2016

Hlasování o výtahu

 

 

11.2.2016

Návrh vyúčtování služeb za rok 2015    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2015

 

 

12.6.2015

7. schůze SVJ

Pozvánka  Zápis

 

28.3.2015

Zálohy na služby a příspěvek do FO

 

 

3.3.2015

Návrh vyúčtování služeb za rok 2014    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2014

 

 

19.2.2014

Návrh vyúčtování služeb za rok 2013    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

Přehled největších výdajů z FO v roce 2013

 

 

30.9.2013

Hlasování o novém výtahu.

 

6.2.2013

Návrh vyúčtování služeb za rok 2012    Vysvětlení    Komentář

Hlasování                              

Shrnutí

 

26.11.2012

6. schůze SVJ

Pozvánka   Zápis

 

29.5.2012

5. schůze SVJ

Pozvánka   Prezence   Zápis

Výtah_hlasování

 

20.4.2012

Návrh vyúčtování služeb za rok 2011    Vysvětlení    Komentář

Hlasování   Listina                               

Shrnutí

 

13.7.2011

Návrh vyúčtování služeb za rok 2010    Vysvětlení    Komentář

Hlasování   Listina                               

Shrnutí

 

1.7.2011

Zálohy za služby a příspěvek do FO

 

14.9.2010

4. schůze SVJ

Pozvánka   Hlasovací listina   Zápis

 

17.6.2010

3. schůze SVJ

Prezence    Zápis

 

1.6.2010

1. schůze výboru SVJ

Zápis

 

31.5.2010

Ustavující schůze SVJ

2. schůze SVJ

Pozvánka    Prezence    Zápis

Plán okolí z roku 1930 a článek o našem bloku z roku 1941 

Zákony, vyhlášky

 

zák.    72/1994 (o vlastnictví bytů)

vyhl. 372/2001 (o rozúčtování nákladů za teplo) - do 31.12.2015

vyhl. 269/2015 (o rozúčtování nákladů za teplo) - od 1.1.2016

vyhl. 477/2006 (o rozdělení nákladů za teplo) - do 31.12.2010

vyhl. 366/2010 (o rozdělení nákladů za teplo) - od 1.1.2011

vyhl. 405/2015 (o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie

        při společném měření odebraného množství tepelné energie) od 1.1.2016

vyhl. 194/2007 (pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody)

vyhl. 237/2014 (mění vyhl. 194/2007)

vyhl. 193/2007 (o účinnosti při rozvodu tepla)

zák.    89/2012 (Nový občanský zákoník)

zák.    67/2013 (2021)

zák.  104/2015 (mění zákon 67/2013)

NV    366/2013 (nařízení vlády k bytovému spoluvlastnictví )