Plynová kotelna

 

 Kotelna byla uvedena do provozu 9.6.2011. Stavba probíhala od 11.5.2011. Od 2.5 do 13.5.2011 trvala stavba plynovodní přípojky. Generálním dodavatelem byla firma Prometheus sro., se kterou jsme uzavřeli smlouvu. Projekt vypracoval ing. Pavel Rous dle Smlouvy o dílo. Vlastní stavbu provedly firmy Havlín TZB sro. (plynová přípojka) a S.V.A. sro. (kotelna). Prakticky to probíhalo tak, že po vypracování projektu v prosinci 2010, začal pan ing. Jindra z fy Prometheus obstarávat na úřadech potřebná povolení, zejména tzv. Územní rozhodnutí na plynovodní přípojku, následně Stavební povolení na kotelnu a nakonec Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Šlo o dost obtížný a časově náročný úkol. Počet úředníků, se kterými je třeba kvůli různým potvrzením jednat, je dosti vysoký.  Naše součinnost spočívala pouze v průběžném poskytování potřebných dokladů týkajících se domu a SVJ. Spolupráce s panem ing. Jindrou probíhala velmi dobře. Podobně při stavbě plynovodní přípojky nebyly s dodavatelem (firmou Havlín TZB sro.) žádné problémy. Bohužel to samé nelze říci o dodavateli samotné kotelny (firmě S.V.A.). I přes dobré reference byla kvalita práce - velmi diplomaticky řečeno - spíše průměrná.

 Nová kotelna je v místnosti, kde byl starý výměník pára-voda pro ÚT a dochlazovač kondenzátu. Druhá místnost kotelny (kde byl starý výměník pro ohřev TUV) se uvolnila.

 

             

 

 Kotelna se skládá ze dvou kotlů Buderus GB162 (99.5kW) a ze zásobníku na TUV o objemu 1000l. Spaliny se odvádějí plastovým kouřovodem vedeným ve světlíku nad střechu domu. Teplota spalin je nízká (60 - 70°C). Z obrázků je vidět napojení kotlů na stávající topný systém a na zásobník TUV a také řídící jednotka Logamatic 4121Schéma kotelny, uživatelský a servisní manuál. Komentář a naše nastavení. Stručný souhrn. (Menší problém s Logamatic 4121, Seřízení poměru plyn/vzduch - problém 23.9.21)

 

Tabulka odečtů vodoměrů SV,  TUV,  kalorimetru TUV a plynoměru.

 

Odečty bytových vodoměrů na TUV během roku

 

Tabulka podílů (finanční účast) členů našeho SVJ na plynové kotelně.

 

Vytápění mimo sezónu.

 

Prostup tepla mezi byty.

 

Výkon potřebný pro vytápění domu.

 

Bilance 5 let provozu.